برگزاری همایش درگوشی با مجردین با موضوع آسیب های تاخیر ازدواج

به همت شبکه فعالین ازدواج همایش درگوشی با مجردین با حضور استاد برجسته کشور دکتر حبشی  در سالن شهدای امدادگر هلال احمر یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شفا در این همایش که دوشنبه  18آبان ماه برگزار شد، دکتر حبشی ضمن تشریح برخی معیارهای ازدواج از جمله سن، زیبایی، اشتغال و علاقه ، بر اولویت بندی این معیارها وتوجه به آنها در زمان انتخاب تاکید کرد.

وی به نقش شبکه های اجتماعی در ترویج رفتارهای ناهنجاری همچون« تنوع طلبی» اشاره و افزود: تا زمانیکه فرد تنوع خواهی را درابزار و امکانات خود دنبال می کند آسیب جدی متوجه او نخواهد بود، اما در صورت بروز این رفتار درزندگی مشترک وبویژه در مورد همسر، روابطی خارج از چارچوب شکل میگیرد که پیامد های آن غیرقابل جبران خواهد بود.

وی در ادامه به موضوع« تردید» به عنوان مهمترین عامل در به تاخیر افتادن ازدواج جوانان اشاره و یادآورشد: این تردید نشانگرعدم شناخت کافی فرد از توانایی های خود یا فرد مقابل است که ضروری است قبل از تصمیم گیری نهایی، فرد از طریق مشاوره، تحقیق،مطالعه و... این شناخت را کسب نماید.

 

آرشیو اخبار


گرافیک دلخواه

رنگ پوسته و متن رنگ سر تیتر حالت صفحه عکس زمینه برای حالت جعبه وسط