مرکز آموزش و مشاوره خانواده شفا با رویکرد اسلامی

 

-ارائه خدمات تخصصی مشاوره و آموزش با 50درصد تخفیف ویژه اعضا

- بهره مندی از مشاوره و همکاری اساتید برجسته

-کارگاه های آموزشی

 

خیابان مسکن - انتهای مسکن 6- روبروی دبستان شهید مشکی باف

035-36281212

 

آرشیو اخبار


گرافیک دلخواه

رنگ پوسته و متن رنگ سر تیتر حالت صفحه عکس زمینه برای حالت جعبه وسط