تماس با ما

نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام  هادی امامی

سمت : مدیرعامل شبکه فعالین ازدواج استان یزد

آدرس: : یزد، شهید چمران، کوچه جنب دبیرستان کیخسروی(هفتم)،ساختمان آستان قدس

یزد ، خیابان آیت الله کاشانی ، خیابان مسکن، کوچه6، روبروی دبستان مشکی باف

پست الکترونیکی: info@shefayazd.com

تلفن: 03536281212/03536286008

فکس: داخلی 103

 گرافیک دلخواه

رنگ پوسته و متن رنگ سر تیتر حالت صفحه عکس زمینه برای حالت جعبه وسط